Bormed - nestátní zdravotnické zařízení Ostrava

Objednání

Objednání

je možné každý pracovní den, nejlépe od 8:30 do 11:00 a od 13:00 do 14:00 na telefonních číslech nebo e-mailových adresách uvedených v kontaktech.

Zpráva pro ošetřující lékaře

Denzitometrie prováděná ve zdravotnickém zařízení BORMED se nezapočítává do indukované péče. (Denzitometr je provozován pod interní, nikoliv rentgenologickou odborností.)